הפרויקט עוסק בסיפור של בת עין, ישוב קהילתי-דתי במערב גוש עציון, בו מתגוררות כשלוש מאות משפחות. העבודה מתמקדת בסיפור של המקום, ולא באנשים. הבחירה שלי נבעה מדרך החיים הייחודית ביישוב, אשר להבנתי משתקפת דרך צורת ההתמקמות של הבתים, נראות האזור ומאפיינים נוספים בולטים, אשר מעבירים את התחושה של מי הם האנשים ומה היא השקפת חייהם, גם ללא מפגש עם אלו כלל. העבודה נעה על הרבדים של מה שנראה לעין ושל המציאות עצמה, ההתבוננות הראשונית בדימויים לא בהכרח משקפת את המקום בו הדימויים צולמו. העבודה עוסקת בנסיגה ממרוץ החיים, מהנורמות המקובלות מהמוסכמות החברתיות, ובוחנת חזרה לעולם מיושן ופשוט יותר. עולם העוסק ביצירה, הסתפקות במועט, צניעות, מרחב וטבע. עבורי, המקום מסמל את המעבר - מעבר לדמיון הסטיגמטי, לרושם הראשוני, לתפיסת עולם אישית, למודרנה ולפרשנות של זמן.

You may also like

Back to Top